İşitme cihazı fiyatları bir çok etkene göre değişiklik göstermektedir. Bunlardan en önemlileri; kişinin işitme kaybı derecesi, cihazın sahip olduğu teknolojik özellikler ve kişinin cihazdan beklentileri olarak sıralanabilir.

İşitme cihazı fiyatının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için öncelikle işitme testi yapılmalı ve işitme sağlığı uzmanının kişiyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda, kişinin işitme kaybını karşılayabilecek nitelikteki cihaz segmenti ve fiyatı belirlenebilir.

İşitme testi yapılmadan ve uzman kontrolü olmadan cihaz fiyatı araştırılması sağlıklı sonuçlar vermeyecektir.

İşitme cihazı temin etmeye karar veren bireyler, kullanacakları cihazın kalitesine önem verdikleri gibi sahip olacakları cihazın fiyatını da önemsemektedirler. İşitme cihazı fiyatlarını etkileyen ana unsurlar ise cihazın malzeme kalitesi, teknolojik donanım ve geliştirilen yeni teknolojilere olan uyumudur. Ve dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise farklı tipte ve farklı derecede olan işitme kayıpları için önerilecek cihazların farklı olabileceği, fiyatların da buna bağlı olarak değişebileceğidir.

İşitme cihazlarının günümüze kadar olan süreci büyük bir gelişim barındırmaktadır. Kulağa dayanan yarım metrelik borazan benzeri ürünler iken cebe girecek kadar küçülen cihazlar, sonrasındaysa kulağın arkasına konuşlanacak kadar küçülmüş ve son olarak kulağın içine yerleşebilecek kadar küçültülebilmiştir. Tüm bu gelişmeler süresince cihaz boyutu küçülüp kullanılabilirlik artmış; ancak bunun yanında işitme cihazının iç parçaları ve yazılım – programlama özellikleri de sürekli olarak geliştirilmiş, daha iyi hale getirilmiştir. Sürekli bir araştırma geliştirme ve teknolojinin getirdiği bütün imkanların kullanılması sonucu daha kompakt, daha kullanılabilir, daha işlevsel ve daha net ses işlemleyen cihazlar elde edilmiştir. Tüm bu süreç kaliteyi yukarı seviyelere çekerken işitme cihazı fiyatları da işlevselliği ve kalitesi doğrultusunda değişmeye devam etmiştir.

Eski cihazlarda tüm sesler tek kanal ve tek bant üzerinden işlemlenirdi; bu da seslerin birbirine yakın olmasına ve daha tekdüze gelmesine sebep olurdu. Ancak gelişen teknolojiler ile birlikte bu kanal ve bant sayıları 32’ye kadar yükseltilmiştir. Günümüzdeki tüm cihazlar analog cihazlardan dijital cihazlara geçiş yapmış olup 6 kanaldan başlayarak 8, 12, 16 ve 32 kanallı olarak üretilebilmektedir. 6 kanallı cihazlar 1000 ila 2000 lira bandında ücretlere sahipken 32 kanallı cihazlar 7000-8000 lira gibi ücretlere temin edilebilmektedir. Ancak fiyat değişkenliğinin cihazın kalitesiyle orantılı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunun yanında aynı kanala sahip cihazlar arasında da fiyat farkı olabilmektedir, bunun sebebi çeşitli işitme kaybı tiplerine ve işitme kaybı derecelerine hitap eden farklı cihazlar olmasıdır. Aynı zamanda kanal ve bant sayıları benzer olan cihazların; dış malzeme kalitesi, mikrofon ve hoparlör kaliteleri, kullanılan işlemcinin niteliği, ses işlemleme programının gelişmişliği ve çağa uygunluğu gibi değişken faktörlere sahip olmaları da fiyatlarının farklı olmasına sebep olabilmektedir.

Si-Ser işitme merkezlerinde işitme kaybınıza ve beklentilerinize uygun işitme cihazlarını uygun fiyat ve şartlarda temin edebilirsiniz.

444 1 785
bilgi@siser.com.tr