İşitme Cihazı nedir /neden kullanılır/ türleri

Kulak Burun Boğaz hekimi muayenesi ve işitme uzmanı tarafından yapılan odyometrik testler neticesinde, işitme sorunu tespit edilen, bu problemin medikal veya cerrahi tedavisi olmadığı saptanan kişilere işitme cihazı önerilmektedir.

Dinleyicinin kulağına gelen sesi daha etkin hale dönüştüren herhangi bir araçtır. İşitme cihazları, duyma ve anlama güçlüğü çeken kişinin bu sorununu mümkün olabilecek şekilde en az düzeye indirmektedir.

İşitme cihazları , sesleri çevreden toplayarak daha iyi bir iletişim için sesleri amplifiye eden veya değiştiren pille çalışan elektronik bir alettir.

İşitme kaybı olan bir birey için uygun seçilmiş işitme cihazı en önemli basamaktır.

İşitme cihazının görüntüsü ve boyutu, tüm yaş grubu çocukların anne-babaları için önemli görünmektedir; ancak yeterli bir sinyal almak için maksimum çıkışın işitme kaybı derecesine uygun olması gerekitiği ve bu nedenle anne-babanın tercih ettiğinden daha büyük  bir işitme cihazının olabileceği unutulmamalıdır.

Dil, seslere maruz kalma yoluyla öğrenilir. Çocuklar çevrelerindeki duydukları kelimeleri alırlar ve dil gelişimi bu kabiliyete bağlıdır.Yeterli duyan bir çocuğun dinleme becerilerinin yanı sıra hem okuma hem de yazmayı öğrenme yeteneklerini, sosyal becerilerini de oldukça etkiler.

İşitme cihazı kullanımı hastalığınızı iyileştirmez ya da daha kötü hale getirmez; yaşam kalitenizi iyileştirir!! Kulağı çalıştırarak ve beyine uyarı göndererek körelmeyi engeller. Çocuğunuzun işitme kaybına uygun bir şekilde cihazlandırılması ve uygun işitsel eğitim programı ile daha iyi duymasını sağlayarak akranlarıyla birlikte etkili bir iletişim kurmasını ve konuşulanları daha iyi ayırtetmeyi sağlar.

Bİlateral / Unilateral İşitme cihazı

İki taraflı işitme kaybı olan kişilerin çoğu faydasını bilmeden yada önemsemeden, maliyeti ve görüntüsü nedeniyle tek taraflı cihaz kullanmak istemektedirler. İki taraflı işitme cihazı özellikle sesin hangi taraftan geldiğinin anlaşılmasına ve gürültüde daha iyi işitmenin sağlanmasına yardımcı olur.