İşitme Testleri ve Sonuçları

İşitme Testleri ve Sonuçları

ODYOLOJİK TESTLER

1.Saf Ses Odyometrisi

•       Hava İletim Odyometrisi

•       Kemik İletim Odyometrisi

2. Konuşma Odyometrisi

•       Konuşmayı Fark Etme Eşiği  (SAT)

•       Konuşmayı Alma Eşiği (SRT)

•       Konuşmayı Ayırt Etme (PB)

•       En Rahat Ses Yüksekliği (MCL)

•       Tedirgin Edici Ses Yüksekliği (UCL)

3. Timpanometri

4. Akustik Refleks Testleri

Saf ses Odyometrisi:

Farklı frekanslardaki saf ses uyaranlarına karşı, hastanın işitme eşiğinin sessiz bir kabin içinde subjektif olarak değerlendirilmesidir.

 • Saf ses Odyogramı: Odyogram, saf ses, hava yolu ve kemik yolu işitme eşiklerinin grafik halinde çizilmiş halidir. Test edilen saf seslerin, dikey olarak ve desibel olarak işitme seviyesini, yatay olarak ve Hertz olarak frekansını gösterir. Sağ kulağın eşiklerini belirtmek için kırmızı, sol kulağın eşiklerini belirtmek için mavi kalem kullanılır.
 • Hava İletim Odyometri: Kulaklık takılarak, hastanın 125 Hz- 250Hz -500 Hz -1000 Hz -2000 Hz -4000 Hz -6000 Hz’de işitme eşiğini tanımlamak için yapılan bir testtir. İşitme kaybının derecesini verir, ancak işitme kaybının tipini belirtmez
 • Kemik İletim Odyometri: Bu ölçümün amacı; hastanın sensörinöral duyarlılığını tanımlamaktır. Kemik vibratör, mastoide yerleştirilerek 500 Hz- 1000 Hz- 4000 Hz’de işitme eşiği tanımlanır. Verilen ses uyaranı, her iki iç kulağı da uyaracağından diğer kulağın mutlaka maskelenmesi gerekir.
 • Odyometrik Weber testi: Kemik vibratör alnın ortasına yerleştirilerek, 500 Hz- 1000 Hz- 2000 Hz- 4000 Hz’deki saf ses işitme eşikleri tanımlanır. Eşik seviyesinde, hastanın sesi nereden duyduğunu belirtmesi istenir. (Sağdan-soldan-ortadan)

Konuşma odyometrisi:

İşitme kaybı  olan kişilerin en büyük problemi, konuşulanları anlayamama ile iletişimde yaşadıkları güçlüklerdir. Bu nedenle işitmenin değerlendirilmesi kadar, hastanın konuşmayı anlama ve ayırt etmesinin de değerlendirilmesi önemlidir. Konuşma odyometrisi, işitme kaybı hakkında bilgi verir, hastanın işitme cihazından fayda görüp görmeyeceğini daha iyi belirler.

 • Sisi Testi: Koklear  patolojileri olan kişiler, ses şiddetindeki küçük değişmeleri normal kişilerden kolay fark ederler. SISI Testi, ses şiddetindeki bu küçük artışları fark edebilme esasına dayanılarak geliştirilmiş bir testtir.
 • SISI Testinde, kişinin işitme eşiğinin 20 dB üstündeki sabit sinyalin üzerine eklenecek olan 1dB’lik artışların fark edebilirlik yüzdesi hesaplanmaktadır. 20 adet 1dB’lik artış uygulanır. Sonuç % olarak ifade edilir. %70’in üstünde sonuç elde edilirse recruitmentin varlığını gösterir. %20-70 arası sonuçlar şüpheli, %20’nin altındaki sonuçlarda ise test negatiftir.

Timpanometri:

 • Dış kulak yoluna, hava basıncı uygulanarak orta kulak ve kulak zarı  hareketliliğinin ölçülmesi esasına dayalı objektif bir testtir.
 • Orta kulak ve kulak zarındaki hareketlilik (komplians) ölçülerek, bu yapıların fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir.
 • Ölçümler, kulağa yerleştirilen bir probla yapılır.
 • Basınç değişiklikleri (dekaPascal = daPa) sırasında normal bir kulakta, kulak zarı ve orta kulak yapılarının maksimum derecede hareket kazandıkları anda, timpanogram eğrisinde bir tepe noktası elde edilir.

Akustik Refleks Testleri:

 • Akustik Refleks, orta kulaktaki stapes kasının, akustik uyaranlara verdiği yanıttır. Bu refleksin oluşumunu, işitme siniri ve 7. sinir sağlar.
 • Ses verildiği zaman stapesin hareketi, orta kulak basıncındaki değişiklikler sayesinde ölçülür.
 • Akustik refleks ile hangi kulak uyarılırsa uyarılsın her iki kulaktan da alınır.
 • Sağ-sol her iki işitsel sinir sisteminin bütünlüğünün test edilmesine olanak sağlar.
 • Akustik refleksler, beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir.

Metz Rekruitman Testi

 • Rekruitman, sağlıklı kokleaya göre şiddetin algılanmasında beklenenin üzerinde bir artıştır. Bunun sonucu olarak, rekruimanlı kulaklarda işitme kaybına rağmen, rahatsız edici ses şiddeti, normal işitenlere yakın veya daha düşük olabilir.
 • 500 Hz-1000 Hz-2000 Hz’de Akustik Refleks Eşiği ile saf ses hava yolu arasındaki fark 60 dB veya altındaysa rekruitman vardır ve Metz + dır.

Refleks Decay Testi

 • Koklear siniri tutan veya etkileyen tümoral patolojilere tanı koyabilmek için akustik refleksin alınamamasının yanı sıra, süreli uyarana karşı alınan refleksin erime süreside önemli bir kriterdir.
 • Refleks Decay Testinde uyaran olarak 500 Hz-1000Hz de saf ses uyaran kullanılır ve koklea, akustik refleks eşiğinin 10 dB üzerinde, 10 sn süreyle uyarılır. Refleks eğrisinin, başlangıç amplitüd değeri 5 saniye sonra yarıya düşecek olursa Refleks Decay + olarak kabul edilir.
DİSCRİMİNATİON ORANLARI
YAŞ SKOR
Normal

(0-10 dB)

65 ¯ % 97
65 ­ % 96
Sınır

(11-25 dB)

65 ¯ % 97
65 ­ % 94
Hafif

(26-45 dB)

65 ¯ % 88
65 ­ % 83
Orta

(46-65 dB)

65 ¯ % 63
65 ­ % 66
Şiddetli

(66-85 dB)

65 ¯ % 26
65 ­ % 26
Profound 65 ¯ % 2