KAPAT

  Aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

  close
  Aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir miyiz? ara

  Kulak Çınlaması (Tinnitus)

  “Tinnitus, akustik bir halüsinasyondur; bünyenin üretmiş olduğu bir refleks olup yapısı itibariyle uğultu veya ses şeklinde ortaya çıkar.” (Ağaç, Mehmet Emin)Tinnitus bir hastalık olmadığından Tinnitus’un tanımlanması üzerinde ittifak edilen bir kavram bulunmamaktadır. Tinnitus bir semptom(belirti) olarak kabul edilir. Tinnitus; hastalık, anomali veya fizyolojik bozukluk gibi bir kaynak sonucunda ortaya çıkan ek bir durumdur. Genel olarak, sonucu belli olup kaynağı belli olmayan bir ses veya uğultu şeklinde ifade edilmektedir .Yaygın olarak kullanılan tanımlardan bazıları ise;

  İşitme cihazları çeşitleri

  “Bin neden bir sonuç”

  Günümüzde yaklaşık her beş insandan birini huzursuz eden Tinnitus, bir yakınma olarak tanımlanmaktadır..

  Tinnitus’un başlangıcında birey yalnızca fiziksel olgulardan şikayetçi iken, problemin devam etmesi durumunda ise psikolojik bir soruna dönüşebilir. Genel kanıya göre sessiz ortamda duyulan tinnitus; çok hafif duyulabildiği gibi, çok yüksek tonda da duyulabilir.

  Çınlama her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak çocuklarda görülme oranı, yetişkinlere göre çok daha azdır.

  Sorun bir belirti/yakınma olduğu için, mutlaka KBB hekimi tarafından kontrol edilmelidir. KBB hekimi, tinnitusun kaynağı üzerinde çalışma yaparak nedenini bulma konusunda bazı tetkikler yapabilir ve mümkünse tedavi edebilir.

  Tinnitus bir hastalık olmadığı halde bir çok hastalıktan daha fazla etki bırakır.

  Tinnitus ’a rağmen uygun seçilecek terapi metoduyla istem dışı olan sesi sakinleştirmek, azaltmak ve kaynağına bağlı olarak tamamen duyulmamasını sağlamak mümkün olabilir.

  Kulak Çınlaması Nedenleri?

  Tinnitus’u ortaya çıkaran çok sayıda neden bulunmaktadır. Her bir nedene bağlı olarak oluşan Tinnitus’un ses karakteri ve ses şiddeti farklıdır. Genel itibariyle iki çeşit Tinnitus bulunur.

  1. Sadece kişi tarafından işitilen kulak çınlamasına neden olan bazı kaynaklar

   Akustik travma, ani işitme kaybı, meniere, vertigo-baş dönmesi, otoskleroz, iç kulak hastalıkları, beyin hastalıkları, ilaç zehirlenmesi, romatizma ilaçları, böbrek ilaçları, kemoterapi, tansiyon düşüren ilaçlar, bazı antibiyotikler, oksijen eksikliği, şeker hastalığı, tiroit hastalığı, kan hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları, boyun fıtığı, çene fonksiyon bozukluğu, kas sertleşmesi, östaki borusu fonksiyon bozukluğu, kronik orta kulak iltihabı, dış ve orta kulak hastalıkları, ileri yaşa bağlı işitme kaybı gibi nedenler sayılabilir.

  2. Hem kişi hem de başkası tarafından işitilen kulak çınlaması

   Diğer bir adı olan Objektif  Tinnitus’un oluşmasına neden hastalıklar ise; genelde kan damarlarının esnek yapısının kaybolması ve damar sertliğinin artması, kulak kanalında patolojik durum, kulak ve boğaz alanında oluşan tümörler gibi nedenler sayılabilir.

  Uygulaması yapılmayan işitme kaybı Tinnitus nedenidir. Tinnitus’un oluşumuna neden olan en yaygın kaynak, terapisi ve uygulaması gecikmiş işitme kaybıdır. İhmal edilen işitme cihazı uygulaması süre içinde strese neden olur.  Zaman içinde oluşan bu stres bünyeyi zayıflatır, kişiyi asabileştirir ve çınlamanın oluşmasına neden olur.

  Tinnitus Çeşitleri

  Tinnitus’u işitilen sese göre farklı kategorize etmek mümkündür.

  Tonal ve Tonal olmayan olarak iki gruba ayrılır.

  Tonal Tinnitus

  Frekansı sabit, sürekli işitilen Tinnitus çeşididir ve en fazla görülen Tinnitus tipidir. Bu tip Tinnitus’a sahip kişilerin örneklemelerine göre; ıslık, vızıltı, uğultu ve zil sesi şeklinde işitilir. Tonal Tinnitus aralıksız olarak tarif edilir ve sesler hiçbir zaman kaybolmaz.

  Tonal Olmayan Tinnitus

  Aralıklıdır ve rahatsız edicidir. Cızırtı, takırtı, çatırtı, guruldama şeklindeki seslerle tarif edilir.

  Tinnitus Terapisi

  Tinnitus’un çeşidi ve kaynağına göre farklı terapi çeşitleri uygulanabilir. Tüm Tinnitus çeşitlerine iyi gelen bir terapi metodu hala keşfedilmiş değil. Sektörde çok farklı terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalık kaynağına göre Tinnitus’u sakinleştirmek için farklı uygulamalar tercih edilebilir. Bunların başında; İşitme Cihazları,  Kombi İşitme

  Cihazları, Tinnitus Cihazları, TRT (Tinnitus Retraining Therapy), Psikolojik Destek Terapisi, Akupunktur, Elektromanyetik Stimülasyon gibi terapiler sayılabilir.

  Kronik hale gelmiş Tinnitus’u iyileştirmek ne yazık ki mümkün değildir. Kronik Tinnitus‘ta terapinin temel amacı çınlama sesini tamamen susturmak değildir. Kişinin bu sabit olan gürültüyle beraber yaşamasını sağlamak ve daha az etkilenmesini öğretmektir. Terapi bir süreçtir, kısa süreli değildir. Beyin, başarılı uygulanan terapi sayesinde bu sesi zaman içinde unutabilir.

  Tüm terapiler arasında en başarılı terapi ise, içinde Tinnitus terapi algoritmaları bulunduran ve kombi olarak adlandırılan işitme cihazıyla yapılan terapidir. Uzmanlarımız size uygun olan terapi çeşitlerini önereceklerdir. Uzmanlarımızdan randevu alarak bir program dâhilinde terapiye katılabilirsiniz.

  İşitme cihazıyla yapılan terapi, Tinnitus tedavisinde ilaç ile tedavi bir seçenek olsa da hala çok başarılı bir ilaç bulunmuş değildir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylanan bir ilaç veya alternatif tıp ürünü de günümüz itibariyle mevcut değil. Farklı kaynakların ürünü olan Tinnitus’a sebebiyet veren kaynak bulunup düzeltilebilirse tedavi için bir ümit doğabilir. Eğer Tinnitus’a neden olan kaynak belli ise, KBB hekimiyle beraber çalışmak terapide başarı oranını artırabilir. Tinnitus’a göre farklı terapi metotları uygulanabilir. Denenmiş başarılı metotlar ise; TRT(Tinnitus Retraining Therapy),

  Si-Ser’ den Size Uygun Tinnitus Terapi Cihazları

  Earnet’in üretmiş olduğu klinik ispatlı T-FIS Sistemi(Tinnitus Frekans İzolasyon Sistemi) kişisel ihtiyacınıza cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Tedavisi olmayan Tinnitus’u modern Earnet teknolojisi ile sakinleştirmek mümkündür.

  Bazı durumlarda Tinnitus’a işitme kaybı da eşlik ederken, bazen de sadece Tinnitus görülebilir. Her iki durumda da Si-Ser uzmanları, Earnet’in yüksek teknoloji ürünü olan T-FIS algoritmalarıyla kulak çınlamanızı sakinleştirebilir, böylece kaybetmiş olduğunuz huzura yeniden kavuşabilirsiniz.

  Tinnitus’u sakinleştirmek için iki farklı grupta Tinnitus terapi cihazları bulunmaktadır: Si-Ser Odyoloji uzmanları size uygun cihaz ve terapiyi seçerek sağlığınıza ve mutluluğunuza katkıda bulunacaklardır

  İşitme Kaybı ve Çınlaması Olanlara Yönelik Çözümler

  Earnet kombi işitme cihazlarıyla hem işitmeniz iyileşeck hem de çınlamanız sakinleşecektir. Farklı model ve stillerde sunulan ürünler ihtiyacınızı giderecek şekilde dizayn edilmiştir. Earnet, klinik ispatlı kombi cihazlarında bulunan T-FIS uygulaması ile, özlem duyduğunuz kelimelere ve melodilere yeniden kavuşabilirsiniz. Diğer taraftan T-FIS ile çınlama stresinden kurtulabilirsiniz.

  Earnet, T-FIS uygulamasının olduğu tüm seriler, kişisel ihtiyaca göre uyarlanabilir

  • Seslerin beyne düzenli şekilde girmesini sağlar.
  • Seslerin işlemesine ve etraf seslerinin ayırt edilmesine ve sinyallerin  algılanmasına katkı  sunar.
  • İşitme stresini azaltır.
  • Sinyalleri filtreler.

  Sadece Çınlaması Olanlara Yönelik Çözümler

  Earnet kombi işitme cihazlarıyla hem işitmeniz iyileşeck hem de çınlamanız sakinleşecektir. Farklı model ve stillerde sunulan ürünler ihtiyacınızı giderecek şekilde dizayn edilmiştir. Earnet, klinik ispatlı kombi cihazlarında bulunan T-FIS uygulaması ile, özlem duyduğunuz kelimelere ve melodilere yeniden kavuşabilirsiniz. Diğer taraftan T-FIS ile çınlama stresinden kurtulabilirsiniz.

  Earnet, T-FIS uygulamasının olduğu tüm seriler, kişisel ihtiyaca göre uyarlanabilir

  • Seslerin beyne düzenli şekilde girmesini sağlar.
  • Seslerin işlemesine ve etraf seslerinin ayırt edilmesine ve sinyallerin algılanmasına katkı sunar.
  • İşitme stresini azaltır.
  • Sinyalleri filtreler.

  Ayrıca kulak çınlaması nasıl geçer makalemize bakabilirsiniz: https://www.siser.com.tr/kulak-cinlamasi-nasil-gecer/