KAPAT

  Aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

  close
  Aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir miyiz? ara

  Nasıl İşitiriz?  Kulağın temelde 2 görevi vardır:

  1. Evrende var olan sesleri beyne iletmek,
  2. Baş hareketleri ile ilgili bilgiyi beyne iletmektir. Atmosferde herhangi bir şekilde yayılan ses dalgasının algılanabilmesi için kulağın işlevine ihtiyaç vardır. Kulağın sesleri eksiksiz iletebilmesi ve beynin algılayabilmesi için, 3 bölümden oluşan kulağın fonksiyonlarını tam yerine getirmesi gerekmektedir.
   Kulak; 
  • dış kulak 
  • orta kulak 
  • iç kulak 

  şeklinde 3 bölüme ayrılır.

  Dış kulak:

  Var olan sesler, kulak kepçesi vasıtasıyla toplanır. Dış kulak yolu ile zara (Membran) yetişir. Kulak kepçesi, önden gelen sesleri yükseltme, arkadan gelen ses şiddetini azaltma özelliği vardır. Sesleri toplama ile görevli olan dış kulak, gelen sesleri yükselterek zara iletir. Sesleri yükselttiği frekans alanı ise 2500-5000 Hz’dir.Seslerin temas etmesiyle zar titreşir. Dış kulakta toplanan sesler yükseltilerek zara iletilir. Titreşime başlayan zar sesi yaklaşık 20 dB yükselterek iç kulağa iletir.

  Kulak Zarı:

  Dış kulak kanalının orta kulağa açıldığı sınırda bulunmaktadır. Görevi; kulak kepçesinden geçen ses dalgalarını alır ve bunları titreşimlere çevirir. Kulak zarının delinmesi veya çeşitli şekillerde zedelenmesi işitmede önemli sorunlara neden olabilir.

  Orta kulak:

  Orta kulağın içinde birbiriyle arka arkaya eklenmiş üç kemik bulunur. Bunlara işitme kemikçikleri denir. Bu kemikler içten dışa doğru sırasıyla çekiç , örs ve üzengi şeklinde sıralanır. Görevi; ses dalgalarını merkezi sinir sisteminin algılayabileceği sinirsel uyarılara çevirmektir. Orta kulağın önemli bir bileşeni östaki tüpüdür. Fonksiyonu, hava basıncını kontrol etmek ve orta kulağın oksijen kaynağını sağlamaktır.

  İç Kulak:

  Hem işitme hem de denge için yapılar içerir. Ses dalgaları iç kulağa ulaştığında, kokleaya girerler. Kokleanın içindeki sıvı, yaklaşık 25.000 “saç hücrelerini” uyarır. Bu saç hücreleri hareket ettikçe, işitme siniri boyunca elektrik sinir impulslarını beyine gönderirler. Beyin, bu sinyalleri işitme olarak yorumlar.

  İç kulak 2 bölümden oluşur.

  1. Dengeyi sağlayan bölüm Vestibüler labirent
  2. İşitmeyi sağlayan bölüm Koklea’dır. Koklea, sesin oluşturduğu titreşimleri elektriksel sinyallere dönüştürür ve merkezi sinir sistemine iletir. Koklea kanalının içinde yer alan baziler, membranın üstünde mikroskopik nitelikte bir sıra iç ve üç sıra dış tüylü hücreler olarak dizilmiştir. Bu hücreler toplu halde Corti Organı olarak isimlendirilir. Her bir kokleada, 12.500 dış tüylü hücre ve 3.500 iç tüylü hücre olmak üzere toplam 16.000 hücre bulunur.

  Baziler membrana bağlı olan sinir fibreleri, orta kesimde tiz sesleri, tepeye doğru yaklaştıkça pes sesleri uyarır. Koklea, aynı zamanda akustik seslerde yükseltici görevini görür. İç tüylü hücreler, beyne koklea’da başlayan uyarıların iletisini sağlayan koklear, sinir fibrilleriyle sürekli bağlantı halindedir. İşitme sinirleri aracılığıyla iletilen işitsel uyarılar, paralel ve seri çalıştığından, beyine ulaşan uyarılar ses ve konuşma olarak algılanır.

  Paylaş :
  Yazar Kutusu